Niepubliczne przedszkole Wola - Przedszkole sportowe Warszawa - FairPlay


Przedszkole sportowe Warszawa

Comiesięczne czesne w Niepublicznym Przedszkolu Sportowo - Językowym pomniejszone jest o kwotę dofinansowania z programu Maluch + 2021. Czesne zawiera: ciągłą i troskliwą opiekę nad dzieckiem od godziny 7 do 18, zajęcia prowadzone przez wychowawców grup - muzyczne z elementami rytmiki, sensoryczne i plastyczne, opiekę psychologa, logopedy oraz pielęgniarki, zajęcia dla najmłodszych, codzienne zajęcia z języka angielskiego, liczne imprezy okolicznościowe przygotowane starannie przez opiekunów dla dzieci. Dla rodziców ta oferta jest bardzo ciekawa i dlatego zapisują maluchy właśnie do tej placówki. Wiedzą, że maluszki będą tutaj pod najlepszą opieką.
Education&Fun Sp. z o.o.
Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
mazowieckie
tel.: 789372156
WWW: